Konzultácie týkajúce sa metodickej pomoci k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 5-01


OÚ Bratislava

Ľubomír Čamek
lubomir.camek@minv.sk
0961 046 435, 0915 837 224

OÚ Trnava
Mgr. Andrej Vagovský
andrej.vagovsky@minv.sk
033/ 5550 153, 0915 976 742

OÚ Trenčín
Mgr. Daniel Divinský
daniel.divinsky@minv.sk
032/ 7411 328, 0918 844 598

OÚ Nitra
Bc. Patrícia Rosivalová
patricia.rosivalova2@minv.sk
037/ 6969 332OÚ Žilina

Ing. Ján Polák
jan.polak3@minv.sk
041/ 7335 882

OÚ Banská Bystrica
Mgr. Eva Lichá
eva.licha@minv.sk
048/ 4306 637

OÚ Prešov
Mgr. Bibiana Šabeková
bibiana.sabekova@minv.sk
051/ 7462 737

OÚ Košice
Mgr. Klaudia Miklodová
klaudia.miklodova@minv.sk
055/ 7245 448